Dự án đầu tư
chợ truyền thống như quỳnh, tiêu chuẩn chợ hạng 1

Chợ Như Quỳnh Là một trong 4 hạng mục lớn của dự án Như Quỳnh Center, với mục tiêu hình thành khu phố chợ...

Dự án