Nguồn lực nhân sự

Nguồn nhân lực là một nguồn lực đặc biệt không thể thiếu đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, nó quyết định tới sự thành bại của doanh nghiệp. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay nguồn nhân lực chất lượng cao là lợi thế cạnh tranh hàng đầu giúp doanh nghiệp tồn tại, đứng vững và phát triển trên thị trường.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Công ty TNHH Phương Anh đã đặc biệt chú trọng công tác tuyển dụng cũng như đào tạo nguồn nhân lực. Hiện nay, đội ngũ cán bộ nhân viên của công ty đa số có trình độ đại học và trên đại học, cũng như kinh nghiệm, thâm niên công tác trong ngành từ 3 năm trở lên.

TT Cán bộ chuyên môn Số lượng Thâm niên C.tác(>3 năm) Ghi chú
I Đại học và trên đại học Trong đó: 42
– Thạc sỹ 04 4
– Kỹ sư xây dựng 07 5
– Kỹ sư giao thông 9 7
– Kỹ sư điện, điện xí nghiệp 08 5
– Kỹ sư công trình thủy lợi, cấp thoát nước 05 5
– Kỹ sư địa chất, trắc địa công trình 04 5
– Kiến trúc sư 02 5
– Cử nhân kinh tế 03 5
II Phòng thiết kế 13
– Công trình thủy lợi 5 7
– Công trình giao thông, điện 8 5
III Phòng kỹ thuật 19
– Kỹ sư xây dựng, giao thông, điện, thủy lợi 10 8
– Kỹ sư địa chất, thủy văn 4 5

Nguồn nhân lực chất lượng cao cùng với chính sách nhân sự tốt giúp Công ty TNHH Phương Anh phát triển bền vững và khẳng định thương hiệu, uy tín trên thị trường, đặc biệt trên thị trường đầu tư, kinh doanh bất động sản, phát triển thương mại.NO COMMENTS

LEAVE A REPLY