Thông báo cuộc thi sáng tác “Slogan”

THÔNG BÁO

V/v: Phát động cuộc thi sáng tác Slogan Công ty TNHH Phương Anh

Kính gửi: Toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty TNHH Phương Anh

Trải qua hơn 12 năm hình thành và phát triển, Công ty TNHH Phương Anh đã không ngừng đổi mới, khẳng định thương hiệu trên thị trường xây dựng và đầu tư.

Để tạo động lực thúc đẩy các hoạt động phát triển Công ty, nhằm góp phần xây dựng và quảng bá thương hiệu của Công ty, Tổng giám đốc Công ty TNHH Phương Anh phát động cuộc thi sáng tác Slogan ( Khẩu hiệu – Thương hiệu) cho Công ty.

Tên cuộc thi: “ Sáng tác Slogan Công ty TNHH Phương Anh”

 1. MỤC ĐÍCH CUỘC THI
 • Phát huy tinh thần, trách nhiệm; tình cảm và sự gắn bó của cán bộ nhân viên đối với sự phát triển của Công ty
 • Thông qua cuộc thi nhằmtạo khí thế thi đua lao động, sáng tạo trong cán bộ nhân viên
 • Hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu công ty
 • Nâng cao hiệu quả truyền thông, quảng bá thương hiệu công ty

2. THỂ LỆ CUỘC THI

2.1 Đối tượng dự thi

Tất cả cán bộ nhân viên đang làm việc tại Công ty TNHH Phương Anh ( Bắt buộc)

 • Ban tổ chức cuộc thi không được dự thi

2.2 Yêu cầu đối với Slogan

 • Về nội dung
 • Slogan phải thể hiện được uy tín, vị thế, gía trị đem lại cho khách hàng và phù hợp với định hướng phát triển, văn hóa công ty.
 • Thể hiện cam kết của Công ty đối với khách hàng nhưng không phô trương, thổi phồng.
 • Về hình thức
 • Slogan có độ dài không quá 10 từ, được viết bằng tiếng Việt chuẩn, không sử dụng từ địa phương, từ lóng, tiếng nước ngoài; dễ nhớ, dễ hiểu.
 • Slogan phải có tính độc đáo, ấn tượng; không sao chép, mô phỏng, sửa chữa, trùng lặp, gây nhầm lẫn với slogan của các công ty, cá nhân khác đã công bố.
 • Slogan không được vi phạm thuần phong mỹ tục ViệtNam, có nội dung xấu, hoặc cải biên từ các tác phẩm văn học, nghệ thuật…
 • Trong trường hợp bài dự thi của những người tham gia có nội dung giống nhau, Ban tổ chức sẽ căn cứ vào ngày, giờ nhận được bài để xem xét, chấm giải đối với bài dự thi được gửi đến trước tiên.
 • THỜI GIAN DỰ THI
 • Thời gian gửi bài dự thi: Từ ngày 19/05/2016 đến hết ngày 28/05/2016
 • Thời gian chấm bài: Ngày 30 & 31/05/2016 (Chọn ra 3 bài dự thi có điểm cao nhất)
 • Thời gian bình chọn: Ngày 01,02/06/2016
 • Thời gian công bố giải thưởng: Ngày 04/06/2016

3. HÌNH THỨC THAM GIA

 • Mỗi cá nhân khi tham gia cuộc thi cần gửi ít nhất 1 Slogan và bản thuyết minh Slogan không quá 300 từ diễn giải ngắn gọn ý tưởng kèm theo.

Chú ý: Nhằm đảm bảo tính khách quan, công bằng, không viết thông tin cá nhân trong bài dự thi mà viết và dán bên ngoài phong bì thư dự thi.

Thông tin cá nhân bao gồm:

Họ và tên

Vị trí công tác:

SĐT:

 • Ban Tổ chức cuộc thi có trách nhiệm đánh mã số riêng cho từng bài thự thi.
 • Bài dự thi gửi về Ban Tổ chức bằng cách sau:

Toàn bộ hồ sơ dự thi được để trong phong bì niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ thông tin cá nhân và gửi về Phòng Kế hoạch Công ty TNHH Phương Anh

 • Mỗi cá nhân được phép gửi nhiều bài dự thi nhưng nội dung không được giống nhau.

4. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

 • 01 giải đặc biệt: Giấy chứng nhận giải thưởng của Công ty và giải thưởng tiền mặt trị giá 2.000.000 VNĐ
 • 02 giải khuyến khích: Giấy chứng nhận giải thưởng của Công ty và giải thưởng tiền mặt trị giá 000 VNĐ

(2 tác giả của khẩu hiệu được chọn vào danh sách 3 Slogan để lấy ý kiến thăm dò nhưng không đạt giải đặc biệt sẽ được phần thưởng khuyến khích)

 • Kinh phí trao giải được lấy từ nguồn kinh phí của Công ty TNHH Phương Anh

5. BẢN QUYỀN

Sau khi kết thúc cuộc thi và trao giải thưởng, Công ty TNHH Phương Anh có quyền sở hữu vô thời hạn bản quyền các câu Slogan đạt giải để đưa vào ứng dụng thực tế trong công tác xây dựng và quảng bá thương hiệu công ty.

Quyết định sản phẩm dự thi đạt giải của Ban Tổ chức sẽ là quyết định cuối cùng và không thay đổi.

 • TRÁCH NHIỆM NGƯỜI THAM DỰ VÀ ĐẠT GIẢI THƯỞNG

Công ty TNHH Phương Anh toàn quyền quyết định về việc chọn Slogan nào được ứng dụng trong thực tế và có quyền đề nghị tác giả sửa đổi, bổ sung chi tiết cho phù hợp với yêu cầu của Công ty. Ban Tổ chức không trả lại hồ sơ tác phẩm của tác giả tham gia dự thi.

Người đạt giải chịu trách nhiệm có mặt tại địa điểm của Ban tổ chức yêu cầu để nhận giải, nếu không đến nhận giải phải thông báo lý do cho Ban tổ chức. Giải thưởng sẽ được trao tại Công ty TNHH Phương Aanh hoặc chuyển tới tận tay người đạt giải sau thời hạn 5 ngày kể từ khi công bố giải thưởng.

Công ty TNHH Phương Anh không chịu trách nhiệm về các trường hợp vi phạm quyền sở hữu Slogan và tất cả các vi phạm luật pháp liên quan đến luật sở hữu trí tuệ. Nếu vi phạm, tác giả của những trường hợp này phải hoàn trả cho Công ty TNHH Phương Anh 100% giá trị giải thưởng và bồi thường cho các bên khác bị thiệt hại có liên quan.

 • THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Ban Lãnh đạo Công ty

 1. Chủ tịch: Đỗ Việt Thắng
 2. Tổng giám đốc: Lưu Thị Bích Ngọc
 3. Phó giám đốc: Phạm Trung Hiếu
 4. Cố vấn: Đỗ Phương Giang 

 dau-phuong-anh

 

 

 

 

 

 NO COMMENTS

LEAVE A REPLY