Tuyển dụng 2016

1. Mô tả công việc - Có hiểu biết về các quy định lưu trữ, quản lý nhật ký thi công, lập hồ sơ hoàn...

1. Mô tả công việc - Hoạch định kế hoạch, phân tích và thực hiện hoạt động Digital Marketing, Social Media, Marketing Online bao gồm: + Phụ...

1. Mô tả công việc: - Theo dõi và quản lý từng hợp đồng xây dựng. - Dự toán công trình để nắm bắt được chính xác...

1. Mô tả công việc *. Công tác quản lý nhân sự: - Đăng tin tuyển dụng, lọc hồ sơ theo yêu cầu của ban giám...

1. Mô tả công việc - Đón tiếp khách tới liên hệ làm việc tại Công ty, hướng dẫn và thông báo đến phòng ban thích...

Mô tả công việc - Lên lịch, sắp xếp và đăng ký lịch làm việc của Tổng Giám đốc - Truyền đạt các thông tin của...

Dự án