Tuyển dụng kế toán xây dựng

1. Mô tả công việc:

– Theo dõi và quản lý từng hợp đồng xây dựng.

– Dự toán công trình để nắm bắt được chính xác các định mức chi phí vật tư và dự toán

công trình

– Theo dõi chi phí máy và nhân công máy theo từng công trình

– Kiểm tra tình hình thực hiện các định mức chi phí vật tư, chi phí nhân công, chi phí sử

dụng máy thi công và các chi phí dự toán khác

– Tập hợp, phân bổ chi phí và tính ra giá thành từng công trình, hạng mục công trình và

thực hiện quyết toán giá trị công trình xây dựng.

– Lập báo cáo về chi phí sản xuất, tính giá thành công trình xây dựng, cung cấp chính xác,

kịp thời các thông tin hữu dụng về chi phí sản xuất và giá thành phục vụ cho yêu cầu

quản lý của Ban Giám đốc.

– Lập báo cáo thuế, tháng, quý và lạp báo cáo tài chính cuối năm.

2. Quyền lợi được hưởng

– Lương theo thỏa thuận rất hấp dẫn tùy theo năng lực

– Được hưởng mọi quyền lợi theo quy định của pháp luật và các chế độ của công ty

– Được thưởng theo năng lực, có cơ hội thăng tiến cao

– Thường xuyên được đào tạo và nâng cao kĩ năng trong công việc

3. Hồ sơ

– Gửi Cv mô tả quá trình công tác và các kỹ năng đã có

Tiêu đề email viết theo mẫu: Tên – Vị trí ứng tuyển

VD: Nguyễn Văn  A – kế toán xây dựng

– Gửi CV vào Email công ty: ctphuonganhtq@gmail.com

– Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2016NO COMMENTS

LEAVE A REPLY